XS_KNOCK_OFF_DIMENSION_PRECISION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KNOCK_​OFF_​DIMENSION_​PRECISION

Kategoria

Wymiarowanie: Ogólne

Aby ustawić dokładność wymiarów punktów roboczych na 1/16 lub 1/32, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość 16 lub 32. W przeciwnym razie dokładność będzie odpowiadała wartości ustawionej w oknie dialogowym wymiarowania na poziomie rysunku. Wartością domyślną jest zero. Inne wartości są ignorowane, a dokładność wymiaru punktów roboczych jest identyczna jak w przypadku innych wymiarów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej