XS_KEYIN_GLOBAL_PREFIX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEYIN_​GLOBAL_​PREFIX

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Umożliwia określenie znaku używanego dla przyciągania globalnego. Wartością domyślną jest !.

W przypadku ustawienia programu Tekla Structures na domyślne przyciąganie globalne za pomocą opcji zaawansowanej XS_KEYIN_DEFAULT_MODE nie jest konieczne użycie w przypadku przyciągania globalnego znaku przyciągania.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej