XS_KEYIN_DEFAULT_MODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEYIN_​DEFAULT_​MODE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Umożliwia zdefiniowanie trybu przyciągania używanego domyślnie przez program Tekla Structures. Można wybrać ustawienia RELATIVE (domyślnie), ABSOLUTE lub GLOBAL.

W trybie przyciągania względnego współrzędne wprowadzone w oknie dialogowym Podaj pozycję numeryczną są, bez żadnego przedrostka, względne wobec ostatniego wskazanego położenia.

W trybie przyciągania bezwzględnego współrzędne są oparte na początku płaszczyzny roboczej.

W trybie przyciągania globalnego współrzędne są oparte na globalnym początku i globalnych kierunkach x oraz y.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej