XS_KEYIN_ABSOLUTE_PREFIX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEYIN_​ABSOLUTE_​PREFIX

Kategoria: Właściwości modelowania

Umożliwia określenie znaku używanego w przypadku przyciągania bezwzględnego. Należy wprowadzić dowolny dozwolony znak ASCII. Wartością domyślną jest $.

W przypadku ustawienia programu Tekla Structures na domyślne przyciąganie bezwzględne za pomocą opcji zaawansowanej XS_KEYIN_DEFAULT_MODE nie jest konieczne użycie w przypadku przyciągania bezwzględnego znaku przyciągania.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej