XS_KEEP_AUTOSAVE_FILES_ON_EXIT_WHEN_NOT_SAVING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​KEEP_​AUTOSAVE_​FILES_​ON_​EXIT_​WHEN_​NOT_​SAVING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

W celu zaoszczędzenia miejsca na dysku program Tekla Structures podczas zamykania usuwa automatycznie zapisywane pliki. W przypadku ustawienia tej opcji zaawansowanej na wartość TRUE Tekla Structures nie usuwa tych plików nawet w przypadku zamknięcia Tekla Structures bez zapisania modelu. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej