XS_JOINTS_USE_NOTCH1

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​JOINTS_​USE_​NOTCH1

Kategoria

Komponenty

Aby w przypadku połączeń używane były standardowe procedury dla karbów, należy wybrać ustawienie 1. Jest to domyślna wartość.

Aby w przypadku połączeń używane były proste procedury dla karbów, należy wybrać ustawienie 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej