XS_JOINT_NUMBER_FORMAT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​JOINT_​NUMBER_​FORMAT

Kategoria

Oznaczanie: Ogólne

Numery połączeń są widoczne na rysunkach w przypadku ustawienia pola Znak połączenia w oknie dialogowym Właściwości znaku połączenia na wartość Numer. Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie formatu numeru połączenia. Można przykładowo użyć jej w celu zdefiniowania tekstu przedrostka.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Przykład

W przypadku XS_JOINT_NUMBER_FORMAT=J%3.3d:

  • przedrostkiem jest J.

    Pozostała część ciągu określa format numeru.

  • Pierwsza liczba określa minimalną szerokość pola.

  • Druga liczba określa minimalną liczbę wyświetlanych liczb.

  • % i d (liczba całkowita) wskazują format.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej