XS_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​HOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Śruby

Umożliwia zdefiniowanie zawartości elementu rozmiaru w oznaczeniach śrub na rysunkach zestawczych. Jeśli nie zostaną ustawione opcje zaawansowane XS_SHOP_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA lub XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA, używana jest ta opcja zaawansowana.

Ta opcja zaawansowana jest używana tylko wtedy, gdy istnieje otwór, nie ma śruby (a otwór jest zwykły).

Wartością tej opcji zaawansowanej może być dowolna kombinacja tekstu i opcji wymienionych poniżej. Każdą opcję należy zamknąć znakami %.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji zaawansowanej w pliku .ini należy zastosować znak podwójnego procentu %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% wokół przełączników.

Aby użyć znaku specjalnego, wpisz ukośnik odwrotny (\), a po nim numer ASCII. Można używać opcji w dowolnej kolejności i tworzyć obliczenia.

 • BOLT_NUMBER

 • DIAMETER

 • LENGTH

 • HOLE.DIAMETER

 • LONG_HOLE_X

 • LONG_HOLE_Y

 • LONGHOLE_MIN (krótszy wymiar otworu podłużnego)

 • LONGHOLE_MAX (dłuższy wymiar otworu podłużnego)

 • BOLT_STANDARD

 • BOLT_MATERIAL

 • BOLT_ASSEMBLY_TYPE

 • BOLT_COUNTERSUNK

 • BOLT_SHORT_NAME

 • BOLT_FULL_NAME

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​SHOP_​HOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

XS_​SITE_​HOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Definiowanie rozmiaru w znakach śrub przy użyciu opcji zaawansowanych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej