XS_GRID_TEXT_FONT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​GRID_​TEXT_​FONT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia ustawienie czcionki tekstu siatki. Wartością domyślną jest Arial. Jeśli czcionka nie została określona, Tekla Structures używa domyślnej czcionki zdefiniowanej dla opcji XS_DEFAULT_FONT.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​DEFAULT_​FONT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej