XS_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​FS_​POSTFIX_​FOR_​MERGED_​PART_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia zdefiniowanie przyrostka dalszej strony w znakach scalonych części. Przyrostek jest widoczny dla identycznych części na dalszej stronie. Wartością domyślną jest FS.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Automatyczne scalanie znaków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej