XS_DRAWING_IGNORE_ZERO_LEVELS_IN_PART_MARKS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​IGNORE_​ZERO_​LEVELS_​IN_​PART_​MARKS

Kategoria

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia określenie, czy poziomy zerowe (+0.000) mają być widoczne czy ukryte w znakach elementów. Domyślnie ta opcja zaawansowana jest ustawiona na wartość FALSE, co oznacza, że poziomy zerowe są widoczne w znakach elementów. Ustawienie wartości TRUE powoduje ukrycie poziomów zerowych w znakach elementów.

Tej zaawansowanej opcji można na przykład użyć w celu ukrycia znaków stron połączeń w określonej odległości od płaszczyzny widoku.

Wskazówka:

Aby wyświetlać informacje o poziomie w znakach elementów, należy przejść do okna dialogowego Właściwości znaku elementu i wstawić element Atrybut zdefiniowany przez użytkownika, a następnie wprowadzić jeden z następujących atrybutów szablonu:

  • ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL

  • ASSEMBLY_TOP_LEVEL

  • CAST_UNIT_BOTTOM_LEVEL

  • CAST_UNIT_TOP_LEVEL

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Zobacz również

Dodawanie atrybutów w znakach automatycznych

Was this helpful?
Wstecz
Dalej