XS_DRAWING_CREATE_SNAPSHOT_ON_DRAWING_CREATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_DRAWING_CREATE_​SNAPSHOT_ON_DRAWING_​CREATION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Tę opcję zaawansowaną należy ustawić na wartość TRUE, aby utworzyć zrzut rysunku podczas jego tworzenia. W przypadku ustawienia tej opcji na wartość TRUE w celu utworzenia zrzutu ekranu nie będzie konieczne otwieranie rysunku i zapisywanie go. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej