XS_CYCLIC_SOLVER_MAX_LOOPS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CYCLIC_​SOLVER_​MAX_​LOOPS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Umożliwia zdefiniowanie liczby cykli wykonywanych przez Tekla Structures podczas rozwiązywania zależności w komponentach użytkownika. Należy wprowadzić liczbę cyklicznych pętli. Wartością domyślną jest 2.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej