XS_CUT_SYMBOL_FONT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CUT_​SYMBOL_​FONT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie czcionki tekstu symbolu przekroju. Wartością domyślną jest Arial. Jeśli czcionka nie została określona, Tekla Structures używa domyślnej czcionki zdefiniowanej w opcji XS_DEFAULT_FONT.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​DEFAULT_​FONT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej