XS_CURVED_AXIS_PLACE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CURVED_​AXIS_​PLACE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Profile

Domyślnie w Tekla Structures długość zakrzywionych elementów jest obliczana wzdłuż środkowej osi. Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie położenia tej osi jako współczynnika.

Tekla Structures oblicza położenie osi za pomocą wzoru h = H/2.0 * współczynnik. Wartością domyślną jest zero (0). Aby obliczyć długość wzdłuż górnej półki, należy zdefiniować współczynnik równy 1.0. Aby obliczyć długość wzdłuż dolnej półki, należy zdefiniować współczynnik równy -1.0.

Ta wartość jest używana w raportach i w szablonach rysunków.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej