XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CS_​CHAMFER_​DIVIDE_​ANGLE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Prędkość i dokładność

Ta opcja zaawansowana umożliwia zmianę kątów dzielących fazowanie przekroju poprzecznego. Wartością domyślną jest 30.0 stopni.

Uwaga:

Bardzo mała wartość spowoduje, że zaokrąglenia profilu nie będą widoczne.

Używanie tej zaawansowanej opcji wpływa na promień zaokrąglenia elementów, których dokładność jest wysoka (na przykład elementów na rysunkach i w eksporcie DWG).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE=10.0

Wskazówka:

Aby wyeksportować obiekty B-rep jako dokładne bryły w eksporcie IFC, ustaw opcję zaawansowaną XS_EXPORT_BREP_AS_EXACT_SOLID na wartość TRUE. Aby w eksporcie uzyskać gładsze krawędzie, ustaw opcję XS_CS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE na wartość 10.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej