XS_CREATE_VIEW_FROM_MODEL_OLD_WAY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​VIEW_​FROM_​MODEL_​OLD_​WAY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie wartości, które w Tekla Structures są używane do rysowania granic widoku na rysunkach zestawczych. Ta opcja wpływa tylko na widoki utworzone z modelu.

Jeśli ta opcja zaawansowana zostanie ustawiona na wartość FALSE (domyślnie), wartości granic widoku rysunku będą oparte na współrzędnych x i y bieżącego obszaru roboczego widoku modelu.

Jeśli ta opcja zaawansowana zostanie ustawiona na wartość TRUE, wartości granic widoku rysunku będą oparte na widoku całego modelu, a ustawienia obszaru roboczego zostaną zignorowane.

W obu przypadkach wartości głębokości są oparte na wartościach głębokości w wyświetlanym widoku modelu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej