XS_CREATE_ROUND_HOLE_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​ROUND_​HOLE_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Elementy

Aby wymiarować na rysunku punkt środka okrągłego otworu, należy wprowadzić wartość TRUE (domyślnie).

Ustawienie

Przykładowy wygląd na rysunku

TRUE

FALSE

Automatyczny wymiar środka otworu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy profil cięcia elementu jest okrągły.

Ta opcja zaawansowana nie ma zastosowania do automatycznego wymiarowania rysunków zestawczych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej