XS_CREATE_MISSING_MARKS_IN_INTELLIGENT_CLONING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​MISSING_​MARKS_​IN_​INTELLIGENT_​CLONING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Ogólne

Umożliwia utworzenie wszystkich znaków na klonowanym rysunku, do którego zostały dodane nowe elementy.

Aby utworzyć znaki, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Co należy sprawdzać na sklonowanych rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej