XS_CREATE_DRAWING_PREVIEW_AUTOMATICALLY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​DRAWING_​PREVIEW_​AUTOMATICALLY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Aby podczas każdego zapisywania rysunku wykonywany był zrzut ekranu rysunku, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Zrzut ekranu jest zapisywany w folderze \drawing znajdującym się w folderze bieżącego modelu. Zrzut ekranu jest używany jako domyślny obraz podglądu rysunku w Głównym katalogu rysunków. Ustawienie tej opcji zaawansowanej na wartość FALSE powoduje, że zrzut ekranu nie jest wykonywany. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej