XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​CONNECTION_​WHEN_​COPYING_​DRAWING_​VIEWS

Kategoria

Właściwości rysunku

Aby łączyć skopiowane widoki z rysunkiem początkowym, należy ustawić wartość TRUE. Oznacza to, na przykład, że w razie usunięcia rysunku, z którego widok został skopiowany, Tekla Structures usunie również skopiowany widok. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przydatne linki

Więcej informacji na temat używania opcji XS_CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS można znaleźć w następującym artykule pomocy technicznej w serwisie Tekla User Assistance: Do czego służy opcja zaawansowana XS_ CREATE_CONNECTION_WHEN_COPYING_DRAWING_VIEWS?

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej