XS_CREATE_ALSO_BIG_HTML_REPORT_PICTURES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CREATE_​ALSO_​BIG_​HTML_​REPORT_​PICTURES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Detalowanie konstrukcji betonowej

Aby utworzyć dodatkowy zestaw obrazów przeznaczony do folderu raportu, należy ustawić wartość TRUE. Obrazy mają trzy razy większy rozmiar od rozmiaru obrazów w raporcie HTML. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej