XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COUNT_​BOTH_​PARTS_​IN_​NSFS_​PART_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie sposobu wyświetlania liczby elementów ze scalonymi znakami elementów. Aby zliczać oba elementy, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. W przeciwnym razie należy ustawić ją na wartość FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

Gdy z obu stron środnika belki znajdują się dwa identyczne żebra, znakiem jest

  • 2x1002BS , jeśli XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=TRUE.

  • 1002BS, jeśli XS_COUNT_BOTH_PARTS_IN_NSFS_PART_MARK=FALSE.

Zobacz również

XS_​COUNT_​ALL_​PARTS_​IN_​NSFS_​REPEATED_​PART_​MARK

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej