XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COUNT_​ALL_​PARTS_​IN_​NSFS_​REPEATED_​PART_​MARK

Kategoria

Oznaczanie: Elementy

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie sposobu wyświetlania liczby elementów ze scalonymi znakami elementów. Aby zliczać wszystkie elementy, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Ta opcja zaawansowana jest ustawiona domyślnie na wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

Gdy z obu stron środnika belki znajdują się co najmniej cztery identyczne żebra, znakiem jest

  • 4x1002BS, jeśli opcja XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK jest ustawiona na wartość TRUE.

  • 2x1002BS, jeśli opcja XS_COUNT_ALL_PARTS_IN_NSFS_REPEATED_PART_MARK jest ustawiona na wartość FALSE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej