XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COPY_​REVISIONS_​IN_​AUTOMATIC_​CLONING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Aby rewizje i atrybuty zdefiniowane przez użytkownika były kopiowane do automatycznie klonowanych rysunków, należy ustawić tę opcję zaawansowaną XS_COPY_REVISIONS_IN_AUTOMATIC_CLONING na wartość TRUE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej