XS_CONVERT_OLD_MOMENT_UNITS_TO_SI_FROM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONVERT_​OLD_​MOMENT_​UNITS_​TO_​SI_​FROM

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Umożliwia zdefiniowanie sposobu konwersji tabel atrybutów elementów i połączeń podczas otwierania katalogu Tekla Structures z wersji wcześniejszej niż 7.0.

Można użyć następujących jednostek: kgm/Tm/Nm/daNm/kNm/lbf-in/lbf-ft/kip-in/kip-ft lub wartości liczbowej.

Przykład

Aby konwertować jednostki momentu kip-ft na jednostki SI, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość kip-ft.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej