XS_CONVERT_OLD_FORCE_UNITS_TO_SI_FROM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONVERT_​OLD_​FORCE_​UNITS_​TO_​SI_​FROM

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Komponenty

Umożliwia zdefiniowanie sposobu konwersji tabel atrybutów elementów i połączeń podczas otwierania katalogu Tekla Structures z wersji wcześniejszej niż 7.0.

Można użyć następujących jednostek: kg/T/N/daN/kN/lbf/kip lub wartości liczbowej.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby konwertować jednostki siły kip na jednostki SI, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość kip.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej