XS_CONVERSION_ARBITRARY_PROFILE_MAPPING_BY_NAME_MUST_MATCH_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_CONVERSION_​ARBITRARY_​PROFILE_​MAPPING_​BY_​NAME_​MUST_​MATCH_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Ta opcja zaawansowana powinna mieć wartość TRUE, aby wymiary odpowiadały mapowaniu profili arbitralnych podczas mapowania nazwy profilu na nazwę profilu w konwersji obiektów IFC. FALSE jest wartością domyślną.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej