XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT_FOR_CLOSE_POINTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON​_SAME_LINE_LIMIT_FOR​_​CLOSE_​POINTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Usuwa punkty profilu płyty kształtowej wprowadzone przez komponent systemu w przypadkach, w których punkty znajdują się niemal w linii prostej, jeśli wprowadzone punkty (środkowe) są odchylone od linii najwyżej o tyle, ile wynosi wartość tej opcji zaawansowanej. Punkt znajduje się wówczas tak blisko linii między poprzednim i następnym punktem, że jest zbędny i można go usunąć. Ta opcja zaawansowana jest używana wtedy, gdy odległości między dwoma kolejnym punktami przekroju są mniejsze niż 10.0 mm. Domyślna wartość tej opcji zaawansowanej wynosi 0.1 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​CONTOUR_​PLATE_​POINT_​ON_​SAME_​LINE_​LIMIT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej