XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON_SAME_LINE_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONTOUR_​PLATE_​POINT_​ON_​SAME_​LINE_​LIMIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Usuwa punkty profilu płyty kształtowej wprowadzone przez komponent systemu w przypadkach, w których punkty znajdują się niemal w linii prostej, jeśli wprowadzone punkty (środkowe) są odchylone od linii najwyżej o tyle, ile wynosi wartość tej opcji zaawansowanej. Punkt znajduje się wówczas tak blisko linii między poprzednim i następnym punktem, że jest zbędny i można go usunąć. Należy wprowadzić wartość dziesiętną. Wartością domyślną jest 1.0 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_CONTOUR_PLATE_POINT_ON​_SAME_LINE_LIMIT_FOR​_​CLOSE_​POINTS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej