XS_CONSIDER_REBAR_NAME_IN_NUMBERING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONSIDER_​REBAR_​NAME_​IN_​NUMBERING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Detalowanie konstrukcji betonowej

Aby w Tekla Structures były brane pod uwagę podczas numerowania tylko nazwy elementów, a nie nazwy prętów zbrojeniowych, należy wybrać wartość FALSE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej