XS_CONSIDER_REBAR_HOOK_LOCATION_IN_CAST_UNIT_NUMBERING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONSIDER_​REBAR_​HOOK_​LOCATION_​IN_​CAST_​UNIT_​NUMBERING

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie, czy położenie haków prętów zbrojeniowych jest brane pod uwagę w numeracji zespołów betonowych.

Ustawienie domyślne to FALSE.

Gdy ta opcja zaawansowana ma ustawienie TRUE, zespoły betonowe, które poza tym są identyczne, otrzymają różne numery, jeśli np. haki w poza tym identycznych prętach są ustawione w różnych kierunkach lub haki strzemienia znajdują się w różnych narożnikach.

Aby po zmianie aktywować nowe ustawienie uruchom ponownie Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej