XS_CONSIDER_NEIGHBOUR_PARTS_IN_HIDDEN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONSIDER_​NEIGHBOUR_​PARTS_​IN_​HIDDEN

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Aby elementy znajdujące się za elementem sąsiadującym były rysowane liniami ukrytymi, należy w tej zaawansowanej opcji ustawić wartość TRUE (domyślnie). Jeżeli elementy znajdujące się za elementami sąsiadującymi mają być rysowane liniami widocznymi, należy w tej zaawansowanej opcji ustawić wartość FALSE.

Ustawienie

Przykładowy wygląd na rysunku

Ustawienie TRUE (domyślnie). Elementy znajdujące się za elementami sąsiadującymi są rysowane liniami ukrytymi.

Ustawienie FALSE. Elementy znajdujące się za elementami sąsiadującymi są rysowane liniami widocznymi.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej