XS_CONNECTING_SIDE_MARK_SYMBOL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONNECTING_​SIDE_​MARK_​SYMBOL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie:Elementy

Umożliwia zmianę symbolu znaku strony połączenia na rysunkach jednego elementu, rysunkach elementów betonowych i rysunkach zespołów.Domyślnie symbolem znaku strony jest symbol o numerze 34 w pliku symboli xsteel.sym.W celu zmiany symbolu należy w tej zaawansowanej opcji ustawić inny numer symbolu.

Na rysunkach zestawczych należy użyć XS_​GA_​CONNECTING_​SIDE_​MARK_​SYMBOL.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej