XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Umieszczenie pliku

Ta opcja zaawansowana służy do definiowania folderu projektu Trimble Connect, w którym bieżący model Tekla Structures jest przekazywany jako model referencyjny tylko do odczytu .tekla. Model referencyjny .tekla działa jako odpowiednik modelu Tekla Structures w połączonym projekcie Trimble Connect. Przekazywanie modelu Tekla Structuresjako modelu referencyjnego .tekla umożliwia używanie zadań (ToDos) i innych poleceń Trimble Connect z modelem.

Wprowadź ścieżkę do folderu w dołączonym projekcie Trimble Connect, do którego chcesz przekazać bieżący model Tekla Structures. Domyślna ścieżka folderu to Structural\Tekla models.

Jeśli pracujesz z modelem, który został udostępniony z Tekla Model Sharing, użyj opcji zaawansowanych XS_UPLOAD_SHARED_MODEL_TO_CONNECT, aby zdefiniować, kiedy model udostępniony zostanie przekazany do folderu projektu Trimble Connect.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej