XS_CONNECT_PLATE_PROFILES_IN_AUTOCONNECTION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONNECT_​PLATE_​PROFILES_​IN_​AUTOCONNECTION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Komponenty

Ustaw wartość TRUE, aby włączyć AutoConnection dla elementów złożonych. Jeśli dla tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość FALSE, blachy nie będą w Tekla Structures uznawane za elementy podczas korzystania z narzędzia AutoConnection. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej