XS_CONNECT_CONNECTION_PARTS_IN_AUTOCONNECTION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CONNECT_​CONNECTION_​PARTS_​IN_​AUTOCONNECTION

Kategoria: Komponenty

Aby elementy utworzone przez połączenie nie były łączone w narzędziu AutoConnection, należy w tej opcji zaawansowanej nadać wartość FALSE (domyślnie). Ustawienie wartości TRUE spowoduje, że elementy utworzone przez połączenie będą łączone w narzędziu AutoConnection.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

AutoConnection

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej