XS_COMPONENT_CATALOG_DO_REPORT_LEGACY_FILE_ISSUES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COMPONENT_​CATALOG_​DO_​REPORT_​LEGACY_​FILE_​ISSUES

Kategoria

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z pliku teklastructures.ini. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Aby włączyć zapisywanie problemów z dotychczasowymi katalogami komponentów w rejestrze historii w katalogu Aplikacje i komponenty, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Aby po zmianie aktywować nowe ustawienie uruchom ponownie Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej