XS_COMPONENT_CATALOG_COMPACT_THUMBNAIL_SIZE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COMPONENT_​CATALOG_​COMPACT_​THUMBNAIL_​SIZE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Umożliwia zmianę rozmiaru miniatur w widoku kompaktowym w zakresie od 16 do 96 pikseli. Wartością domyślną jest 40.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej