XS_COMPLEX_PART_MEMBERS_DO_NOT_HAVE_TO_BE_MAIN_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_COMPLEX_PART_MEMBERS​​_DO_NOT_HAVE​​_TO_BE​​_​MAIN_​PARTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Elementy

Aby w Tekla Structures stosować wymiarowanie inne niż elementy główne jako całość, należy zastosować złożone wymiarowanie elementów/zespołów. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej