XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COMPANY_​SETTINGS_​DIRECTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie folderu, w którym znajduje się plik inicjujący company.ini. Ten plik zawiera ustawienia przedsiębiorstwa. Folder można zdefiniować na przykład w pliku options.ini znajdującym się w folderze modelu, folderze firmowym lub folderze projektu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej