XS_COMBINED_BOLT_DIM_CHARACTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COMBINED_​BOLT_​DIM_​CHARACTER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Śruby

Umożliwia ustawienie znaku średnicy śruby. Wartością domyślną jest znak gwiazdki (*).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej