XS_COLLECT_MODEL_HISTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Prędkość i dokładność

Tekla Structures może gromadzić dane historii modelu dotyczące różnych obiektów, na przykład elementów w oknie dialogowym badania obiektu, prętów zbrojeniowych i komponentów w raportach. Aby gromadzić dane, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie). W przeciwnym razie należy ustawić wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej