XS_CNC_HOLE_DIAMETER_ROUNDING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CNC_​HOLE_​DIAMETER_​ROUNDING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

CNC

Umożliwia zdefiniowanie współczynnika zaokrąglenia otworów używanego w plikach NC. Pliki NC mają dokładność do 0,01 mm.

Opcja pozwala zaokrąglić do tej samej wartości nieznacznie różniące się od siebie średnice śrub. Stosowanie różnych średnic może być konieczne, ponieważ śruby mogą mieć różne wartości tolerancji w modelu Tekla Structures. W oknach dialogowych komponentu w wartościach tolerancji śrub można użyć więcej miejsc dziesiętnych niż w ogólnym oknie dialogowym śruby.

Zaokrąglanie jest używane tylko podczas tworzenia plików NC.

Wartość współczynnika zaokrąglenia powinna być taka sama (w mm) jak tolerancja wiercenia obrabiarki. Wartością domyślną jest 0.00001.

Tekla Structures dzieli średnicę otworu przez współczynnik zaokrąglenia, a następnie wynik zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej i mnoży przez współczynnik zaokrąglenia. W efekcie średnice śrub o bardzo małych różnicach zostaną zaokrąglone do tej samej wartości.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Przy współczynniku zaokrąglania 1,5875 (1/16 cala) uzyskuje się następujące wyniki:

  • Średnica 26,99 mm (1 1/16 cala z okna dialogowego komponentu) => 26,99 / 1,5875 => 17,00 => 17 => 17 * 1,5875 => 26,99 mm

  • Średnica 27,00 mm (1 1/16 cala z okna dialogowego komponentu) => 27,00 / 1,5875 => 17,01 => 17 => 17 * 1,5875 => 26,99 mm

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej