XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CNC_​CUT_​PLANE_​HEIGHT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

CNC

W tej opcji zaawansowanej należy ustawić wartość z zakresu od 0.3 do 1.0, jeśli w pliku dstv_nc.log znajdzie się poniższe ostrzeżenie dotyczące niektórych plików NC:

Error: Can't find intersection between solid and nc plane. Please try to adjust XS_CNC_CUT_PLANE_HEIGHT (0.3 .. 1.0)

Takie ostrzeżenia mogą się pojawić podczas próby utworzenia plików NC dla elementów giętych. Takie pliki NC nie są prawidłowe. Na przykład w pliku NC może zupełnie brakować konturów zewnętrznych elementu. Można to zauważyć, przeglądając plik DXF utworzony z pliku NC.

Aby skorzystać z tej opcji zaawansowanej, należy wykonać następujące czynności:

  1. Ustaw w tej opcji zaawansowanej wartość większą od 0.3. Zacznij od mniejszych wartości. Wartością domyślną jest 0.3.

  2. Utwórz plik NC dla elementu powodującego problemy.

  3. Sprawdź plik dstv_nc.log. Jeśli w dalszym ciągu występuje ostrzeżenie dotyczące tego elementu, powtórz czynności opisane w punktach od 1 do 4 z inną wartością.

  4. Gdy pliki NC zostaną utworzone bez komunikatów o błędach w pliku dstv_nc.log, usuń opcję zaawansowaną z pliku user.ini , ponieważ może ona powodować problemy w przypadku niektórych innych elementów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej