XS_CLOUD_SHARING_PROXY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLOUD_​SHARING_​PROXY

Uwaga:

Zalecamy ustawienie tej opcji zaawansowanej, wybierając kolejno menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania > Pamięć podręczna Tekla Model Sharing.

Ta opcja zaawansowana umożliwia ustawienie serwera pamięci podręcznej, który będzie używany z usługą udostępniania Tekla Model Sharing.

W razie potrzeby tą opcję zaawansowaną można ustawić w plikach inicjujących. W plikach inicjujących należy opcji XS_CLOUD_SHARING_PROXY nadać wartość name of the server;port.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej