XS_CLONING_TEMPLATE_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLONING_​TEMPLATE_​DIRECTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Umieszczenie pliku

Wprowadź ścieżkę folderu, w którym znajdują się modele szablonów klonowania używane przez Katalog rysunków głównych. Może podać kilka ścieżek, oddzielając je średnikiem. Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest %XSDATADIR%\environments\common\cloning_templates.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Zobacz również

Tworzenie rysunków w Katalogu rysunków głównych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej