XS_CLEAR_MODEL_HISTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Prędkość i dokładność

Jeśli są używane pliki historii modelu, aby dane były usuwane z pliku historii przy każdym otwarciu i zapisaniu modelu, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików środowiska. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Zobacz również

XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej