XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REINFORCING_BARS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REINFORCING_​BARS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Aby wykrywać kolizje między prętami zbrojeniowymi Tekla Structures oraz między prętami zbrojeniowymi i innymi obiektami Tekla Structures (elementy stalowe, śruby, obiekty osadzone i referencyjne), należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Aby wykrywać kolizje między prętami zbrojeniowymi i innymi obiektami Tekla Structures z wyjątkiem kolizji między prętami zbrojeniowymi, należy ustawić wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej