XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REFERENCES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości modelowania

Umożliwia zdefiniowanie, czy Tekla Structures ma przeprowadzić kontrolę kolizji także między modelami referencyjnymi.

Ustaw wartość TRUE, aby przeprowadzić kontrolę kolizji także między dwoma modelami referencyjnymi Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Za pomocą ustawienia Między modelami referencyjnymi w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji można określić, co ma zostać uwzględnione w kontroli kolizji. Po otwarciu nowego modelu lub ponownym uruchomieniu Tekla Structures ustawienie w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji zostanie zresetowane tak, aby odpowiadało wartości tej opcji zaawansowanej. Zmiana ustawienia w oknie Menedżer kontroli kolizji nie powoduje zmiany wartości tej opcji zaawansowanej.

Zobacz również

Znajdowanie kolizji w modelu

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​PARTS

XS_​CLASH_​CHECK_​INSIDE_​REFERENCE_​MODELS

XS_​CLASH_​CHECK_​BETWEEN_​REINFORCING_​BARS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej